TSFS 2011:21
Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om innehållet i körkortsutbildningen för behörighet BE.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:21

I kraft 2011-04-01. PDF 116 kB

Ändringar

TSFS 2012:53

I kraft 2013-01-19. PDF 19 kB.

Ny 1 kap. 3 §.