TSFS 2009:12
Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning till förare av moped klass I enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar och förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:12

I kraft 2009-04-01. PDF 165 kB

Ändringar

TSFS 2010:79

I kraft 2010-06-01. PDF 185 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 4, 10 och 11 §§, 4 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 10 och 12 §§ och 5 kap. 3 § samt rubriken närmast efter 4 kap. 7 § och rubrikerna närmast före 4 kap. 9 och 12 §§.

TSFS 2012:101

I kraft 2012-09-17. PDF 21 kB.

Ändr. 3 kap. 4 §.

TSFS 2016:11

I kraft 2016-04-15. PDF 19 kB.

Ny 3 kap. 3 a.

TSFS 2021:79

I kraft 2021-12-01. PDF 101 kB.

Ändr. 3 kap. 9 §.

TSFS 2022:86

I kraft 2022-09-02. PDF 108 kB.

Ändr. 2 kap. 2 §.