LFS 2007:71
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med ultralätta flygplan

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid privatflygning med svenskregistrerade ultralätta flygplan.

Grundform

LFS 2007:71

I kraft 2007-09-01. PDF 130 kB

Ändringar

LFS 2007:74

I kraft 2007-09-24. PDF 19 kB.

Ändr. punkt 3 i övergångsbestämmelserna.

LFS 2008:18

I kraft 2008-03-01. PDF 142 kB.

Upph. 48 § samt rubriken närmast före 48 §.

TSFS 2010:152

I kraft 2010-11-01. PDF 32 kB.

Ändr. 23 och 41 §§.

TSFS 2014:44

I kraft 2014-07-01. PDF 28 kB.

Ändr. 3, 10 och 23 §§.

TSFS 2021:104

I kraft 2021-12-15. PDF 102 kB.

Ändr. 1 §.