Remiss av förslag till nya föreskrifter om parkeringsanmärkningar och felparkeringsavgift

2024-03-19

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 6 maj 2024.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-37 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 6 maj 2024.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-37 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

kontakt@transportstyrelsen.se

eller till 

Transportstyrelsen
Avdelning Fordonsinformation
701 88 Örebro

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Magnus Callin, utredare, tel. 010-495 35 48
E-post: magnus.callin@transportstyrelsen.se