Remiss av förslag till nya och ändrade föreskrifter inom serie PEL-FSTD

2024-03-08

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 29 april 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-56 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 29 april 2024.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-56 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sandra Nilsson, gruppledare
sandra.nilsson@transportstyrelsen.se
010-495 51 99

Conny Comstedt, sektionschef, sakhandläggare
conny.comstedt@transportstyrelsen.se
010-495 45 50

Johnny Andersson, jurist
johnny.andersson@transportstyrelsen.se
010-495 36 94