Remiss av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden)

2024-04-19

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 17 maj 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-54 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkerna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 17 maj 2024.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-54 i svaret.

Synpunkerna ska vara skriftliga och skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Helena Ragnarsson, handläggare
telefon 010-495 33 22,
E-post: helena.ragnarsson@transportstyrelsen.se

Marie Öhmark, jurist
telefon 010-495 31 25,
E-post: marie.ohmark@transportstyrelsen.se