Föreskrifter om behörighet AM

2023-05-12

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete av ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:12) om utbildning av förare för behörighet AM. 

Behörighet AM ger innehavaren av körkortet rätt att köra moped klass I. En uppdatering av föreskrifterna som styr utbildningen har efterfrågats och är nu på gång. Några förbättringar som kan komma att införas är att möjliggöra utbildning för fyrhjuliga mopeder, att definiera hur lång tid som ska ägnas åt körning i trafik och att göra utbildningen mer riskbaserad.

Föreskriftsändringarna berör i huvudsak Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:12) om utbildning av förare för behörighet AM men även föreskrifterna (TSFS 2012:51) om kunskapsprov, behörighet AM och föreskrifterna (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll kan påverkas av föreslagna förändringar.

Planerat ikraftträdande är i slutet av år 2024.

För frågor om föreskriftsarbetet kontakta:

Susanne Alger, utredare
E-post: susanne.alger@transportstyrelsen.se