Information om nya eller ändrade regler

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i föreskrifter om förarprov, vilket har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2024:22–29.

Publicerades 2024-05-17

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:139) om vägtransportledare

Transportstyrelsens har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:139) om vägtransportledare.

Publicerades 2024-05-17

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.

Publicerades 2024-05-17

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2024:1) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter (TSFS 2014:1) om utlämnande körkort.

Publicerades 2024-04-30

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om färd med odelbar last

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:36) om färd med bred odelbar last samt styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:37) om färd med lång odelbar last, vilket har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2024:18 och TSFS 2024:19.

Publicerades 2024-04-19