Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

2023-12-07

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:66.

Bakgrund

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg är införlivat genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg. Kommissionen har genom direktiv (EU) 2017/2109 ändrat direktivet och dessa ändringar har införlivats genom ändringsföreskrift TSFS 2019:119 som trädde i kraft den 21 december 2019.

Ändringar i Transportstyrelsens aktuella föreskrifter behöver göras för att implementera kvarvarande delar av direktivet som gäller den tekniska lösningen för direktöverföring av uppgifter om ombordvarande och där det finns möjlighet att utnyttja en övergångsperiod fram till 21 december 2023.

Ett antal ändringar införs också efter synpunkter från EU-kommissionen gällande Sveriges införlivande av ändringsdirektivet t.ex. förtydligande av tillämpningen att fritidsfartyg är undantagna, att samtliga ombordvarande ska räknas och registreras samt tillägg och ändringar av ett antal definitioner.

Vidare har ett undantag för statsfartyg i fartområde E införts som medför att de inte behöver tillämpa föreskrifterna.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 21 december 2023.

Ta del av ändringen:

  • TSFS 2023:66 
    Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av författningen är ni välkomna att kontakta:

Helena Ragnarsson, handläggare
helena.ragnarsson@transportstyrelsen.se 
010-495 33 22

Johan Stenborg, jurist
johan.stenborg@transportstyrelsen.se 
010-495 32 21