Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000)

2023-10-31

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:101 och TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000), vilket har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2023:57 och TSFS 2023:58.

Bakgrund

Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har antagit ändringar av HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000. Koderna har sedan tidigare satts i kraft i Sverige genom två föreskrifter; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:101) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994) samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000). Dessa föreskrifter behöver därmed revideras i syfte att omhänderta de ändringar av koderna som antagits av IMO. De föreslagna reglerna innebär sjösäkerhetsfrämjande åtgärder för den aktuella fartygstypen. Detta ger svenska redare med fartyg registrerade i Sverige konkurrensneutrala villkor för fartyg certifierade med höghastighetscertifikat på den internationella sjöfartsmarknaden.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 1 januari 2024.

Ta del av ändringen:

  • TSFS 2023:57 
    Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:101) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994)
  • TSFS 2023:58 
    Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000)

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Stefan Eriksson, sakhandläggare
010-495 32 19
stefan.eriksson@transportstyrelsen.se  

Dennis Lundin, jurist
010-495 40 32
dennis.lundin@transportstyrelsen.se