Information om nya eller ändrade regler

Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:174) om transport av last på fartyg och om terminaler som anlöps av bulkfartyg

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om transport av last av fartyg och om terminaler som anlöps av bulkfartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2024:10. Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2024.

Publicerades 2024-04-16

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:66.

Publicerades 2023-12-07

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:64.

Publicerades 2023-12-01

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:62.

Publicerades 2023-11-20

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000)

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:101 och TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000), vilket har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2023:57 och TSFS 2023:58.

Publicerades 2023-10-31