Fartygsmiljö och sjöpersonal

Här hittar du de regler för fartygsmiljö och sjöpersonal som beslutats av Transportstyrelsen.

TSFS-nr Författningsrubrik I kraft
2012:112 Föreskrifter om mönstring 2012-12-01
2011:117 Föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk 2012-01-01
2011:116

Föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Ändrad genom:
TSFS 2012:24

2012-01-01


2012-04-11
2011:92 Föreskrifter om upphävande av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:24) om arbetsmiljö på örlogsfartyg 2011-12-01
2011:91 Föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på örlogsfartyg 2011-12-01
2010:102 Föreskrifter om bemanning

Ändrad genom:
TSFS 2011:63
Ändrad genom:
TSFS 2011:120
Ändrad genom:

TSFS 2012:25
Ändrad genom:
2012:70 

2010-08-01

2012-01-01

2012-01-01

2012-04-11

2012-08-01

2009:119 Föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg 2010-01-01
2009:3

Föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk

Anvisningar till föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk

Instructions concerning Medical Certificate for Seafarers

2009-03-01