Serieförteckningar

Förteckningar över Transportstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd, fördelade på serier.
Sidan senast uppdaterad med en ny version av serie GEN och PEL-FSTD.

Här hittar du förteckningar över de författningar som är utgivna per serie.
Serie AGA (Aerodromes and Ground Aids) Flygplatser
Serie AIR (Airworthiness of Aircraft) Luftvärdighet
Serie ANS (Air Navigation Services) Flygtrafiktjänst
Serie GEN (General) Generellt
Serie OPS (Aircraft Operations) Flygoperativt
Serie PEL-FSTD (Personnel Licensing and Training - Flight Simulation Training Device) Certifikat och utbildning - utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer
Serie SEC (Security) Luftfartsskydd