Pågående regelarbete

Ändringar i föreskrifter om luftfartsskydd

Transportstyrelsen har påbörjar arbetet med ändringar av styrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd.

Publicerades 2024-05-22

Ändringar i föreskrifter om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med ändringar av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:85) om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer.

Publicerades 2024-03-04

Ändring i föreskrifter om certifikat flygledare och flygledarelev

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:76) om certifikat för flygledare och flygledarelev

Publicerades 2024-02-20

Översyn av samtliga helikopterflygplatsföreskrifter

Översynen syftar till att anpassa de svenska kraven i enlighet med de rekommendationer som framgår av ICAO Annex 14 vol II. Vi avser att konsolidera samtliga föreskrifter till en föreskrift som ska gälla för samtliga typer av helikopterflygplatser.

Publicerades 2023-11-16

Översyn av TSFS 2020:88 om markering av föremål som utgör en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan om ändringar

Transportstyrelsen har beslutat att utföra en översyn av Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:88) om markering av föremål som utgör en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan om ändringar.

Publicerades 2023-10-18