Information om nya eller ändrade regler

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS), vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2024:9.

Publicerades 2024-04-12

Nya föreskrifter och allmänna råd om introduktionsflygningar

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om introduktionsflygningar, TSFS 2024:8.

Publicerades 2024-04-12

Ändring i (TSFS 2023:61) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter (TSFS 2023:61) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2024:5.

Publicerades 2024-02-27

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Publicerades 2023-12-20

Ändringar inom Serie OPS

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter inom Serie OPS.

Publicerades 2023-12-20