Nya regler för rapportering av olyckor och tillbud

ERA har på uppdrag från EU kommissionen genomfört ett arbete under året för att ta fram förslag till gemensamma metoder för bedömning av järnvägsoperatörers säkerhetsnivå och säkerhetsresultat på nationell nivå och på unionsnivå (”Common Safety Methods for Assessing the Safety Level and the Safety Performance of Railway Operators at National and Union level, CSM ASLP”).

Nya regler

EU-förordningen kommer att bli direkt gällande för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare i hela Europa. Syftet är att skapa ett gemensamt system för rapportering av säkerhetsrelaterade händelser och även för att kunna bedöma samt följa säkerhetsnivån i järnvägsbranschen både nationellt och på EU-nivå.

Transportstyrelsen har deltagit aktivt i arbetet genom att ha med representanter i arbetsgruppen samt löpande förankring i referensgrupp med branschen. Transportstyrelsen har även aktivt lyft frågeställningar från arbetsgruppen i andra forum som NSA Network, ILLGRI och RISC.

Ett slutligt förslag har publicerats på ERA:s hemsida.

Läs mer om förslaget på ERA:s webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!