Ändringar i föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:47) om ansökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem.

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:47) om ansökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem trädde i kraft 1 juni 2022. Föreskriften reglerar främst vilka handlingar som Transportstyrelsen behöver i ärenden om godkännanden av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska Unionens järnvägssystem. Efter ikraftträdandet har det identifierats felaktigheter och mindre förändringsbehov i föreskrifterna och ändringarna vi nu kommer att göra är för att bidra till en mer korrekt och tydligare godkännandeprocess för fasta installationer på den svenska delen av europeiska unionens järnvägssystem.

Planerad remiss

Externremiss är planerad under våren 2024.

Planerat ikraftträdande

November 2024.

Kontakt

För frågor om föreskriftsarbetet är du välkommen att kontakta:

Khairi Arafeh, gruppledare, tel. 010-495 50 46
E-post: khairi.arafeh@transportstyrelsen.se

Alexander Östman, utredare, tel. 010-495 68 40
E-post: alexander.ostman@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!