Bli delaktig i det internationella regelarbetet

Ni, som berörda aktörer och andra intressenter, har möjlighet att påverka vad Sverige för fram i den internationella regelutvecklingen.

Regelutvecklingen för järnväg sker till största del på internationell nivå, främst genom EU-arbete. Det är i det internationella arbetet som vi har möjlighet att påverka reglernas utformning. Ju tidigare Sverige kan göra inspel, desto större är chanserna att påverka. 

Transportstyrelsen representerar Sverige i flera regelarbeten som främst sker på EU-nivå, där vi jobbar för att få genomslag för svenska ståndpunkter och att skapa bra och väl avvägda regler. Det är därför viktigt för oss att fånga upp synpunkter och att skapa transparens i det internationella regelgivningsarbetet. Vi vill

  • ge berörda aktörer en inblick i Transportstyrelsens internationella regelgivningsarbete
  • ge förutsättningar till dialog mellan Transportstyrelsen och berörda aktörer.

Utmaningen i det internationella regelarbetet är att det är omfattande och att det går väldigt fort. För att klara av förankring på ett effektivt och ändamålsenligt sätt använder vi oss av olika kontaktytor, i huvudsak Transportstyrelsens webb, direkta referenskontakter och våra branschmöten för järnväg.

Följ vårt regelarbete på Transportstyrelsens webb

För att alla ska kunna ta del av vilka regelgivningsarbeten som pågår eller ska starta, publicerar vi de internationella regelarbeten som Transportstyrelsen deltar i på vår webbplats.

Tanken är att ni som berörs av de regler som utvecklas ska veta vad som pågår eller ska startas. Ni ska också kunna följa och ta kontakt med oss ifall ni har inspel eller vill fungera som referens i regelarbetet. Ta del av våra pågående regelarbeten här.

Bli en av våra referenskontakter

I regelarbetet är det viktigt att vi får inspel. Referenser, i form av berörda aktörer och andra intressenter, finns idag kopplade till de internationella regelgivningsarbeten som Transportstyrelsen deltar i. Här arbetar vi på olika sätt, genom till exempel mejl- och telefonkontakter samt specifika möten.

Referenserna har vi hittat bland annat genom tidigare och pågående regelgivningsarbeten inom liknande eller samma frågor, via upplysning på branschrådet för järnväg eller genom att vi blir direkt kontaktade. Om ni följer vårt regelarbete på vår webbplats, finns kontaktuppgifter kopplade till varje regelarbete. Skulle ni sakna information om någon fråga, vänligen kontakta oss via mail.

Delta på våra möten med järnvägsbranschen

Transportstyrelsen möter regelbundet den svenska järnvägsbranschen. Inom regelutveckling handlar våra möten om att

  • dela kunskap
  • identifiera utmaningar
  • diskutera principiella såväl som detaljerade frågor
  • forma svenska ståndpunkter som vi kan driva internationellt

Vill du veta mer om våra möten, vänligen kontakta oss via mail.