Första järnvägspaketet

År 2001 antog EU det första järnvägspaketet. Det innebar en ökad liberalisering av den internationella godstrafiken.

Arkiverat innehåll

Innehållet på dessa sidor är endast avsett för historisk information. Innehållet är arkiverat och uppdateras inte.

Lagstiftningen trädde i kraft den 15 mars 2003 och medgav konkurrens för gränsöverskridande godstransporter på vissa järnvägssträckor. Nya operatörer kunde alltså börja konkurrera med nationella järnvägsmonopol.

Fram till den 15 mars 2008 har vissa sträckor undantagits från liberaliseringen. Därefter får bolag som vill verka internationellt tillgång till hela det europeiska järnvägsnätet. Vidare infördes gemensamma bestämmelser på vissa områden, som till exempel utfärdande av säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsbolag att tillhandahålla tjänster.

EG-direktiv som ingår i första järnvägspaketet

Övriga dokument