Anmälan säkerhetskänslig verksamhet

Från och med den 1 december 2021 är det obligatoriskt för verksamhetsutövare av säkerhetskänslig verksamhet att, utan dröjsmål, anmäla sig till sin tillsynsmyndighet. Om en verksamhetsutövare inte anmäler sin verksamhet kan det leda till att tillsynsmyndigheten tar ut en sanktionsavgift.

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom följande områden ska anmäla sig till Transportstyrelsen:

  • vägtrafik
  • sjöfart
  • spårbunden trafik
  • civil luftfart,
  • flygtrafiktjänster för civil luftfart, och
  • flygtrafikledningstjänst för militär luftfart.

Flygtrafiktjänster är den sammanfattande benämningen på flygledningstjänst, flygbriefingtjänst, flygvädertjänst, kommunikationstjänst, navigationstjänst, övervakningstjänst och flygräddningstjänst.

Anmälan gör ni genom att fylla i och skicka in följande blankett. 

Blankett: Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet

Ni ska också anmäla en säkerhetsskyddschef.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!