Anmälan om signalskyddschef

Verksamhetsutövare som har ett signalskyddssystem ska ha minst en signalskyddschef. Från den 15 juni 2022 ska verksamhetsutövare inom Transportstyrelsens tillsynsområde anmäla signalskyddschef/biträdande signalskyddschef till Transportstyrelsen om signalskyddstjänst bedrivs. 

Signalskyddschefens roll och ansvar

Signalskyddschefen ska leda och samordna signalskyddsarbetet samt kontrollera att den egna verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som har meddelats inom signalskyddstjänsten.

Läs mer om signalskyddstjänst i Försvarsmaktens föreskrifter (2021:01) om signalskyddstjänsten.

Anmäl signalskyddschef

Om ni som verksamhetsutövare inom Transportstyrelsens tillsynsområden bedriver signalskyddstjänst ska ni skicka in anmälan om signalskyddschef/biträdande signalskyddschef till Transportstyrelsen. I frågor som rör signalskyddstjänster i er verksamhet kommer Transportstyrelsen i första hand att vända sig till anmäld signalskyddschef eller av denne utsedd biträdande signalskyddschef.

Blankett: Anmälan signalskyddschef/biträdande signalskyddschef

Tillsyn

Om ni som verksamhetsutövare inte har minst en signalskyddschef enligt ovan förutsättningar, kan Transportstyrelsen i samband med tillsyn besluta att ni ska betala en sanktionsavgift.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!