×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Strada

Vi är ansvariga för informationssystemet Strada, Swedish Traffic Accident Data Acquisition. 

Det är ett informationssystem med data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.

Strada bygger på uppgifter från två källor: polis och sjukvård. Strada ger en tydlig bild av när, var och hur olyckor sker på våra vägar. Med den informationen kan stat, kommun och enskilda som är ansvariga arbeta för att öka säkerheten.

Polisen rapporterar in vägtrafikolyckor med personskada och denna registrering är rikstäckande i Strada sedan 2003. Alla Sveriges akutsjukhus registrerar uppgifter om personer som sökt vård för en skada i vägtrafikmiljö. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!