Registreringsskyltar

I Sverige får ett registreringspliktigt fordon bara användas om det är försett med registreringsskylt.

Det finns olika skyltar för olika fordon och situationer. Här ser du samtliga typer av svenska registreringsskyltar

Registreringsskylt

Bild på en enradig registreringsskylt

Enradig registreringsskylt som används till de flesta typer av fordon.

Registreringsskylt för motorcykel och moped klass 1

Bild på registreringsskylt till motorcykel

Tvåradig registreringsskylt.

Liten registreringsskylt (USA-skylt)

Bild på en liten registreringsskylt

Liten, enradig registreringsskylt som används på fordon med litet skyltutrymme. Transportstyrelsen kan bevilja den efter en prövning av skyltutrymmet.

Personlig registreringsskylt

Bild på personliga registreringsskyltar

Denna skylt kan användas på de flesta typer av fordon. Mot en avgift kan du beställa en teckenkombination som du själv utformat. Minst två tecken och högst sju tecken tillåts. Läs mer om personlig skylt.

Taxiskylt

Bild på en gul registreringsskylt till taxi

Skylt för fordon som används yrkesmässigt i taxiverksamhet. 

Saluvagnsskylt

Bild på gröna saluvagnsskyltar

Skylt för oregistrerat eller avställt fordon. Skylten får bara användas av den som yrkesmässigt arbetar med tillverkning, handel eller transport av fordon. Det finns även en tidsbegränsad version med ett giltighetsdatum instansat i skylten. Läs mer om saluvagnslicens.

Tävlingsskylt

Tävlingsskyltarna för rallybilar och enduro- och trialmotorcyklar är orangea med registreringsnumret i svart. Läs mer om tävlingsskyltar.

Bild på orange tävlingsskylt

Skylt för beskickningsfordon (diplomatfordon)

Bild på blåa diplomatskyltar

Skylt som används istället för den ordinarie registreringsskylten på fordon som tillhör utländska beskickningar (ambassader och liknande) i Sverige. 

Självhäftande skylt

Bild på självhäftande registreringsskylt

Enradig registreringsskylt för terrängmotorfordon (till exempel snöskoter). 

Tillfällig registreringsskylt (interimsskylt)

Bild på röd tillfällig registeringsskylt

Den här skylten kan användas vid tillfällig och tidsbegränsad användning i Sverige, till exempel vid import eller export av fordon. 

Provisorisk registreringsskylt

Skylt som tillfälligt ersätter ordinarie registreringsskylt om du har tappat den ordinarie eller om den har stulits. Du kan beställa en provisorisk registreringsskylt hos polismyndigheten.

Storlekar på registreringsskyltar

  Skyltfärg Teckenfärg Storlekar
Ordinarie skyltar vit svart 520 x 110 mm*
300 x 110 mm*
Personlig skylt vit svart 520 x 110 mm*
300 x 110 mm*
170 x 150 mm**
260 x 70 mm
Motorcykel och moped klass I vit svart  170 x 150 mm**
Taxiskylt gul svart  520 x 110 mm*
300 x 110 mm*
Personlig skylt för taxi  gul svart  520 x 110 mm*
300 x 110 mm*
Saluvagnsskylt  grön svart 520 x 110 mm*
170 x 150 mm** 
Beskickningsskyltar (diplomat) blå svart 520 x 110 mm*
170 x 150 mm**
300 x 110 mm* 

Terrängmotorfordonsskylt

vit svart 260 x 70 mm 
Tävlingsskylt orange svart 300 x 110 mm*
170 x 150 mm** 
Tillfällig registreringsskylt röd vit 520 x 110 mm*
170 x 150 mm**
Provisorisk skylt gul svart 520 x 110 mm

* Tillåten avvikelse/tolerans på längden är max 1,3 mm och på höjden max 3,1 mm.

** Tillåten avvikelse/tolerans på längden är max 4,3 mm och på höjden max 4,1 mm.

Identifieringsmärkning och fabrikatskod på skyltarna

Skyltarna är märkta med fordonets hela identifieringsmärkning (chassinummer). Även fabrikatskoden finns med på skylten. Alla fordon i vägtrafikregistret har en fabrikatskod. Det står till exempel VO för Volvo och TO för Toyota direkt på skylten. Detta är ett led i att öka säkerheten.

EU-symbol på skyltarna

Alla skyltar har en EU-symbol – det gäller även taxi- och saluvagnsskylt. Det innebär att EU-symbolen finns på alla skyltar med några undantag: beskickningsskylt (diplomat), självhäftande skylt för terrängmotorfordon, tillfällig registreringsskylt och provisorisk skylt.