Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Väg

332 nyhetsartiklar

Åk säkert på studentflaket

Nu stundar snart studenternas lyckliga dag och för många är flakåkning ett givet inslag. Men för att det ska bli ett uppskattat minne är det viktigt att det sker på ett säkert sätt. Det finns flera regler som måste följas för att det ska vara tillåtet.

Publicerades 2024-05-24

Snöskoterutbildare får tillståndet återkallat

En snöskoterutbildare har överskridit antalet tillåtna deltagare per utbildningstillfälle rejält: ”Det är allvarligt och kan innebära att elever inte får nödvändiga kunskaper och färdigheter. Eleverna har rätt att få goda förutsättningar för att klara de krav som ställs för att köra snöskoter på ett säkert sätt,” säger Björn Strandh, sektionschef vid Transportstyrelsen.

Publicerades 2024-05-23

Nya regler för bussförare som kör beställningstrafik

I dag, den 22 maj, införs nya regler om kör- och vilotider vid tillfällig persontrafik: "De nya reglerna ska passa den här typen av verksamhet bättre. Flexibiliteten i regelverket ökar så att transportföretagen i högre grad ska kunna tillgodose passagerarnas önskemål om till exempel uppehåll eller förändrad färdväg," säger Samuel Höök, utredare vid Transportstyrelsen.

Publicerades 2024-05-22

Nya allmänna råd om färd med breda eller långa fordon

Från och med den 19 april 2024 gäller nya allmänna råd om undantag för färd med breda fordon och fordon med bred odelbar last – samt nya allmänna råd om undantag för färd med långa fordon, fordonståg eller lång odelbar last.

Publicerades 2024-04-19

Vägledning förenklar för laddplatser vid flerbostadshus

Den lagstiftning vi har är tillräcklig för att kommunerna ska kunna anordna laddplatser på allmän platsmark. Det framkommer i det uppdrag som i dag presenteras för regeringen: "Vi ger i rapporten vägledning som stöd till kommunerna om hur lagstiftningen bör tolkas när de ska fatta beslut om laddplatser," säger Lars Carlsson, utredare vid Transportstyrelsen.

Publicerades 2024-04-05