Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Luftfart

181 nyhetsartiklar

Stora planer på hållbart flygbränsle

Svenska bränsleproducenter ligger i startgroparna för att tillverka hållbart flygbränsle. För att tillverkningen nu ska komma i gång krävs långsiktiga spelregler och ekonomiska förutsättningar för att kunna bygga nya produktionsanläggningar.

Publicerades 2023-09-13

En miljon fler passagerare i luften

Antalet passagerare fortsätter att öka både inom inrikes- och utrikesflyget. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen, där årets andra kvartal jämförs med samma period året innan.

Publicerades 2023-08-08

Drönare kan skapa ny tillgänglighet i städer och på landsbygden

Nya luftfartyg – med större kapacitet än dagens drönare – kanske snart kan ses flyga på låg höjd för transport av både människor och gods. Nu ställs nya krav på både infrastruktur och flygtrafikledning för att möjliggöra den utvecklingen.

Publicerades 2023-07-10

Anna Berggrund är avdelningsdirektör för Fordonsinformation

Anna Berggrund har utsetts till direktör för avdelning Fordonsinformation. Hon har sedan februari varit tillförordnad direktör för avdelningen men tillträder som direktör tills vidare från och med den 1 juli 2023.

Publicerades 2023-07-03

Höjda avgifter föreslås från 2024

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter från 2024, i huvudsak handlar det om höjningar. En höjning i förslaget som påverkar många, gäller utfärdande av körkort och förarbevis inom vägtrafikområdet.

Publicerades 2023-06-21