Färre flyger inrikes

2024-04-12

Ett flygplan i en gate. Medan utrikestrafiken ökar minskar i stället inrikestrafiken. Foto: Adobe Stock

Passagerarsiffrorna för inrikesflyget fortsätter nedåt. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen, där årets första kvartal jämförs med samma period året innan.

Det totala antalet passagerare till och från de svenska flygplatserna uppgick under årets första kvartal till 6,1 miljoner. Jämfört med samma period 2023 är det 100 000 fler, vilket  motsvarar en ökning med 1,7 procent.

Men om man tittar på inrikes- respektive utrikestrafiken var för sig framgår att utvecklingen skiljer sig åt. Medan utrikestrafiken ökade med närmare fyra procent under det första kvartalet, minskade i stället inrikestrafiken med drygt sju procent.

En negativ trend

– Den negativa trenden för inrikesflyget har pågått sedan sommaren och de nya siffrorna visar att den nedåtgående utvecklingen fortsätter. Vi ser samma trend i flera europeiska länder, utrikestrafiken ökar men inrikes tar sig inte jämfört med hur det såg ut före pandemin, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen.

Orsaken till förändringen framgår inte av kvartalsstatistiken, men enhetschefen har ändå en teori:

– Det kan vara så att våra nya digitala mötesformer nu avspeglar sig i passagerarsiffrorna. Vi ska heller inte glömma bort att Sverige just nu är inne i en lågkonjunktur, säger Simon Posluk.

Rapporten redogör även för hur utvecklingen har varit på de enskilda svenska flygplatserna under första kvartalet år 2023 och 2024. De största procentuella ökningarna syns framför allt på flygplatserna i Borlänge och Mora/Siljan, medan Skavsta och Kristianstad står för de största nedgångarna.

Även det totala antalet flygrörelser på landets 39 trafikflygflygplatser ökade under årets första kvartal, från 104 500 till 112 600.

Till rapporten: Flygtrafikstatistik kvartal 1/2024