Två personer omkom inom privatflyget 2022

2023-01-12

Stapeldiagram som visar antalet omkomna inom privatflyget 2013-2022

Förra året omkom två personer i olyckor med skärmflyg. Ingen person har omkommit inom den kommersiella luftfarten. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik för 2022.

Inom det kommersiella passagerarflyget avled ingen person under 2022, men inom det privata flyget förolyckades två personer.

En skärmflygare omkom efter att ha hittats medvetslös i havet utanför Ven. En annan skärmflygare dog efter en krasch från 50-100 meters höjd i Tullinge.

Dessutom skadades sex personer allvarligt under 2022 i sammanlagt fem olyckor med skärmflyg och flygplan. Tre av olyckorna skedde i samband med skärmflygning och två vid flygning av ultralätt flygplan respektive motorsegelflygplan.

Hög flygsäkerhet

– Varje olycka är så klart allvarlig för de som berörs, men på en generell nivå går det att säga att flygsäkerheten i Sverige är hög. Det viktigaste inom flygsäkerhetsarbetet är att minimera risker och satsa på säkerhetshöjande åtgärder, så att riskerna inte utvecklas till allvarliga händelser eller haverier, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Arbetet med att upprätthålla den höga säkerhetsnivån inom luftfartsbranschen är ständigt pågående. Transportstyrelsen är angelägna om att behålla den goda dialog som myndigheten har med flygbranschens aktörer såsom flygbolag, infrastrukturhållare, tillverkningsorganisationer, utbildningsorganisationer och intresseorganisationer inom sportflyget.