Transportstyrelsens nya överdirektör utsedd

2023-04-13

Porträttbild på Ann-Cathrine Wikström. Ann-Cathrine Wikström är Transportstyrelsens nya överdirektör. Foto: Veronica Kindblad.

Regeringen har utsett Ann-Cathrine Wikström till ny överdirektör på Transportstyrelsen. Ann-Cathrine arbetar för närvarande som stabschef och ställföreträdande generaldirektör på Rättsmedicinalverket. Hon har även en bakgrund med tjänster inom Åklagarmyndigheten och Regeringskansliet. Ann-Cathrine tillträder sin tjänst den 1 augusti.

– Jag ser fram emot att lära känna verksamheten och myndighetens medarbetare. Transporter är viktiga ur ett samhällsperspektiv och myndigheten har därmed en central roll att spela. Verksamheten påverkar många människor i deras vardag, säger Ann-Cathrine Wikström.

Utöver sina tidigare anställningar har Ann-Cathrine arbetat inom utredningsväsendet med ett stort antal utredningsuppdrag, varav flera inom transportområdet.

– Det känns väldigt positivt att regeringen utsett vår nya överdirektör. Med sin breda och långa erfarenhet från statliga verksamheter kommer hon att utgöra ett värdefullt tillskott till myndighetens ledningsarbete. Jag vill redan nu passa på att hälsa henne välkommen till oss på Transportstyrelsen, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.