Stark efterfrågan på flygresor trots lågkonjunktur

2023-09-29

En flygplats med många människor. Trafiken i luften förväntas öka i år och nästa år. Foto: Adobe Stock

Efterfrågan på flygresor ser ännu inte ut att ha påverkats av lågkonjunkturen, inflationen och de höga räntorna. Både in- och utrikestrafiken i luften förväntats öka i år och under nästa år. Det visar Transportstyrelsens nya passagerarprognos för åren 2023-2029, som därmed skrivs upp.

Tillströmningen av flygpassagerare har under året visat sig vara överraskande stark. Det är anledningen till att Transportstyrelsen nu skriver upp vårens passagerarprognos.

Det totala antalet avresande passagerare på de svenska flygplatserna uppgick år 2019 till 22,4 miljoner, men minskade under pandemiåret 2020 till 5,6 miljoner. Prognosen för innevarande år är satt till 17,4 miljoner passagerare. Nästa år uppskattas siffran öka till drygt 19,3 miljoner vilket motsvarar 86 procent av 2019 års passagerarantal.

Tecken på osäkerhet

– Men det finns flera osäkerheter i omvärlden. Det kan till exempel vara så att konjunkturens påverkan på resandet är fördröjd och kommer senare. Vi ser också att priset på jetbränsle stiger, samtidigt som det råder brist på en del personal på flygbolag och flygplatser. Den typen av faktorer påverkar också priset på flygresor, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen.

Tillväxten i utrikestrafiken väntas bli betydligt högre än för inrikestrafiken. Årets uppskattade 12,7 miljoner utrikespassagerare beräknas öka till 14,5 miljoner under 2024. Enligt prognosen kommer utrikesflyget att vara ikapp och förbi 2019 års passagerarantal år 2025. Inrikesflyget antas däremot ligga kvar betydligt lägre än 2019 års nivå under hela prognosperioden.

– Det återstår att se om det svenska folket har ändrat sitt flygmönster inom landet för gott, eller om även inrikesflyget kommer att återhämta sig. Men det ser vi alltså inte inom de närmsta sex åren, säger Simon Posluk.

Passagerarprognos 2023–2029, höst