Resenärer fortsätter flyga utomlands

2023-10-17

Ett flygplan och en resenär. Passagerarna i luften ökade med tio procent tredje kvartalet i år, jämfört med samma period året innan. Foto: Adobe Stock

Antalet passagerare fortsätter att öka inom utrikesflyget. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen, där årets tredje kvartal jämförs med samma period året innan.

Totalt flög 8,8 miljoner passagerare till och från de svenska flygplatserna under årets tredje kvartal. Jämfört med samma period 2022 är det en ökning med drygt 800 000 passagerare, vilket motsvarar en ökning med tio procent. Det är inom utrikestrafiken som ökningen syns tydligt, medan inrikestrafiken i princip är oförändrad jämfört med samma kvartal förra året.

Det totala antalet resenärer under årets tredje kvartal var cirka 81 procent av 2019 års nivå, det vill säga jämfört med hur det såg ut före pandemin.

Rapporten redogör även för hur utvecklingen har varit på de enskilda svenska flygplatserna under tredje kvartalet år 2022 och 2023.

Till rapporten: Flygtrafikstatistik kvartal 3/2023