Fortsatt ökning av flygpassagerare

2023-04-25

Bilden visar en passagerare med resväska. Foto: Adobe Stock

Antalet passagerare fortsätter att öka både inom inrikes- och utrikesflyget. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen, där årets första kvartal jämförs med samma period året innan.

Totalt flög drygt 6 miljoner passagerare till och från de svenska flygplatserna under årets första kvartal. Det är 2,4 miljoner fler passagerare än under samma period året innan och motsvarar en ökning med 66 procent.

Störst var ökningen för utrikestrafiken med 68 procent, medan inrikestrafiken ökade med 58 procent. Samtidigt är det långt kvar till de nivåer av flygpassagerare som sågs före pandemin.

Rapporten redogör även för hur utvecklingen har varit på de enskilda svenska flygplatserna under första kvartalet år 2022 och 2023.

Till rapporten: Flygtrafikstatistik kvartal 1/2023