2022

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

58 nyhetsartiklar

Regeringsuppdrag: Lastsäkring av gods på järnväg

Det går inte helt att utesluta att olycksrisken kan öka om järnvägsföretagen inte uppdaterar sina lastsäkringsinstruktioner för godstransporter. Det framkommer i Transportstyrelsen nya rapport: Lastsäkring vid godstransporter på järnväg. 

Publicerades 2023-01-10

Klimatbonusen ändras vid årsskiftet

Från och med årsskiftet ändras reglerna för klimatbonus. Den tekniska utvecklingen på området och allt fler klimatbonusbilar på marknaden är anledningen till att riksdagen förra året fattade beslut om att revidera klimatbonusbeloppen nedåt. Nu införs tre förändringar.

Publicerades 2023-01-01

Många följer reglerna inom yrkestrafiken på väg

Majoriteten bland de som utför godstransporter på väg följer reglerna. Det visar Transportstyrelsens och Polismyndighetens gemensamma tillståndsmätning för i år. Samtidigt genomfördes en undersökning av förarnas sociala villkor. Den visade att de flesta av förarna är nöjda med sina arbetsförhållanden.

Publicerades 2022-12-09

Tydligare regler för cruising och studentflak

Transportstyrelsen har förtydligat reglerna som påverkar hur man får åka i exempelvis bilkorteger och på studentflak. Avsikten är att göra det enklare att bedöma vad som är ok och vad som inte är det.

Publicerades 2022-11-30

Höjda avgifter från 2023

Den 1 januari 2023 justerar Transportstyrelsen många avgifter inom luftfart, sjöfart, järnväg och vägtrafik. I en del fall sänks avgifter men i huvudsak handlar det om höjningar. En sänkning som berör många är vägtrafikregisteravgiften medan det blir dyrare att ta ett drönarkort.

Publicerades 2022-11-29