Enklare att ansöka om färdskrivarkort via e-tjänst

2020-01-23

Alla fordon som omfattas av kör- och vilotider måste vara utrustade med en färdskrivare. Nu lanserar Transportstyrelsen en ny e-tjänst, som gör det enklare för den som ska ansöka om ett färdskrivarkort.

Transportstyrelsen hanterar omkring 60 000 ansökningar om färdskrivarkort varje år. Genom en ny e-tjänst blir det enklare att skicka in sin ansökan. De senaste åren har Transportstyrelsen infört en säkrare och modernare produktion av kort och e-tjänsten ingår som en del av det arbetet.

En annan del handlar om att öka säkerheten och att leva upp till gemensamma EU-regler. Under 2019 infördes till exempel starkare krypteringsnycklar i färdskrivarkorten inom hela EU för att begränsa möjligheterna till fusk.

Sverige och Transportstyrelsen har haft en viktig roll i arbetet med att utveckla ett säkrare system. Ett exempel är att vi har försett ett antal företag i Europa med nästa generations prototyp- och testkort för att de skulle kunna påbörja utveckling av produkter och mjukvara.

Läs mer om kör och vilotider.