Regeringen har beslutat om förändringar i Transportstyrelsens styrelse

2017-07-27

Regeringen fattade den 27 juli 2017 beslut om att entlediga tre styrelseledamöter hos Transportstyrelsen samt utser två nya ledamöter.

Regeringen har beslutat att entlediga Andrea Femrell, Mikael Ahlström samt Elvy Söderström från Transportstyrelsens styrelse. Elvy Söderström har själv begärt att bli entledigad. Nya ledamöter är Anna Felländer och Jan Landahl.

Läs mer i pressmeddelande från regeringen.