Du kan

  • anmäla
    - ägarbyte
    - påställning
    - avställning
  • se ditt trängselskattesaldo och dina preliminära dygnsbelopp. Observera att du inte kan se infrastrukturavgifter (broavgifter) i appen. Om du vill se dina uppgifter om detta använd vår tjänst Infrastrukturavgifter - visa uppgifter
  • få information om ditt fordon
  • söka uppgifter om fordon som ägs av andra.