Ägarbyte i appen

Referensnumret är ett unikt nummer för varje svenskt körkort. Det finns på alla svenska körkort, även AM-körkort (moped klass I). Numret innehåller 9 siffror. Man ska inte lämna ut sitt referensnummer till någon annan person. Referensnumret omfattas av särskilda sekretessbestämmelser i offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

För att säkerställa att ägarbytet sker från och till rätt person. Eftersom appen jämför den inmatade informationen mot uppgifterna i vägtrafikregistret, säkerställs det att körkortet inte är ogiltigt eller till exempel stulet.

Mycket av information på körkort är skyddat enligt sekretess. Det innefattar referensnumret och därför kan inte körkortets referensnummer kontrolleras på förhand med till exempel Transportstyrelsens körkortsavdelning.

Det är en extra säkerhetsåtgärd som minskar risken att anmälan görs för fel fordon.

Det ser du själv till att förstöra. Registreringsbeviset blir ogiltigt så fort fordonet bytt ägare.

Det går då inte att anmäla ägarbyte via appen, anmälan kan då istället skickas in med post.

Ja, om du har ett giltigt svenskt körkort går det bra.

Nej, det går inte att anmäla ägarbyte i appen i dessa fall.

Om du köper eller säljer ett fordon från ett dödsbo, ska anmälan ske på fordonets registreringsbevis (det senast utfärdade). En dödsbodelägare, boutredningsman eller annan representant från dödsboet undertecknar anmälan.

Anmäl ägarbyte via registreringsbevis

Nej, vid ägarbyte visas endast köparens namn och i de fall det är en skyddad personuppgift skriver vi "Köpare är PERSONUPPGIFT SKYDDAD".

Målgruppen för appen är i första hand privatpersoner som tidigare bara kunnat göra ägarbyte manuellt. För företag finns andra möjligheter, till exempel direktanmälan via andra tjänster. Det finns också ett krav på körkort. Men vi följer den tekniska utvecklingen och planerar för framtida förbättringar.

I dessa fall ska man anmäla fordonets användningssätt och det går inte att göra via appen.

Det går inte heller att registrera ett ägarbyte om fordonet är leasingmarkerat.

Du som är underårig (ännu inte fyllda 18 år) får bara vara registrerad som ägare utan ansvarig förmyndare om du har förarbehörighet för fordonet. Appen skulle inte bli användarvänlig om vi också skulle ta hänsyn till att köparen har förarbehörighet för fordonet. Det gäller även om säljaren är underårig.

Det beror på att databasen stängs ner under ett par timmar på kvällarna för att uppdateras. Om ett ägarbyte anmäls efter stängningen så uppdateras registret först vid nästkommande uppdatering.

Anmäls ägarbytet på helgen kan det dröja ända tills på tisdagen för att uppgiften ska uppdateras. Ägarbytet gäller ändå från den dag anmälan är gjord.