Sociala medier

Transportstyrelsen finns idag på Facebook, Linkedin, X (Twitter) och Youtube. Syftet är att kommunicera med allmänheten och att informera om vår verksamhet.

Här hittar du direktlänkar till våra kanaler:

Behandling av personuppgifter i sociala medier

Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig på Facebook, Linkedin, X och Youtube för de inlägg vi publicerar och för andra användares publiceringar på våra kanaler eller inlägg. De sociala medieplattformarna är personuppgiftsansvariga för användarnas personuppgifter.

Vi använder ett ärendehanteringssystem för att hantera inlägg och besvara kommentarer på våra sociala medier. Ärendesystemet speglar de inlägg som finns på våra sociala medier vilket innebär att de personuppgifter som finns i systemet är användarnamn. Vi lägger inte in några andra personuppgifter i systemet. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att vi utför en uppgift av allmänt intresse, enligt dataskyddsförordningen.

Om innehåll på sociala medier

På sociala medier uppmuntrar vi till att kommentarer ska hållas till sakfrågan och hålla en god ton. De inlägg och kommentarer som görs i vårt flöde kan läsas av alla som har ett konto på den aktuella plattformen. Eftersom Transportstyrelsen är en myndighet blir alla inlägg och kommentarer på våra sociala medier allmänna handlingar och kan därmed begäras ut.

Kommentarer publicerade av användare annan än Transportstyrelsen är inte att betrakta som fakta-information från Transportstyrelsen och förmedlar inte nödvändigtvis myndighetens åsikt.

Kommentarer som är inaktuella eller har olämpligt innehåll kan komma att tas bort. Till det senare räknar vi inlägg och kommentarer som innehåller följande:

  • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaningar till brott
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • svordomar eller obscena ord
  • kommersiella budskap.

Om du ser något av detta slag på våra sociala medier ber vi dig att anmäla det till kontakt@transportstyrelsen.se. Innehåll som tas bort från flödet av detta skäl kopieras och sparas på annan plats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!