• Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
  • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))