Kategorier av information väg

Här hittar du en beskrivning av de kategorier av information du kan prenumerera på uppgifter inom avdelning väg.

Besiktningsföretag

I kategorin Besiktningsföretag prenumererar du på information om pågående och kommande ändringar som påverkar rutiner inom området för fordonsbesiktning och fordonsprovning samt aktuella nyheter.

Föreskrifter - övriga vägtrafikföreskrifter

I kategorin Föreskrifter prenumererar du på aktuell information och uppdateringar av Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) gällande vägtrafikområdet.

Fordonsregistrerare

I kategorin Fordonsregistrerare prenumererar du på information om pågående och kommande ändringar som påverkar rutiner inom området för fordonsregistrering samt aktuella nyheter.

Försäkringsbolag

I kategorin Försäkringsbolag, prenumererar du på information om pågående/ kommande ändringar samt nyheter som påverkar vägtrafikregistret och försäkringsområdet.

Informationsförmedlare

I kategorin Informationsförmedlare prenumererar du som är Transportstyrelsens avtalskund på riktade nyheter om förändringar i vägtrafikregistret.

Beståndsförändringar

I kategorin Beståndsförändringar prenumererar du på information som gäller pågående och kommande förändringar samt nyheter. Informationen gäller avtalskunder för tjänsterna Informationspaket fordonsbestånd och Informationspaket ny- och avregistrerade fordon.

Standardiserade informationspaket

I kategorin Standardiserade informationspaket prenumererar du på information som gäller pågående och kommande förändringar samt nyheter. Informationen gäller avtalskunder för tjänsterna Standardiserade informationspaket och tilläggstjänsten Adressurval.

RDT

I kategorin RDT prenumererar du på information som gäller den Rikstäckande Databasen för Trafikföreskrifter och Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Trafikmedicin

I kategorin Trafikmedicin prenumererar du på aktuell information inom
området trafikmedicin. Denna sida inkluderar även information om alkolås efter
rattfylleri.