Kategorier av information luftfart

Här hittar du en beskrivning av de kategorier av information du kan prenumerera på inom avdelning luftfart. Information som rör eller anknyter till regler som publiceras i Serie GEN (Allmänt) skickas alltid ut inom samtliga kategorier, det finns alltså ingen särskild kategori för Serie GEN.

Certifikat och utbildning – flygskolor

I kategorin Flygskolor prenumererar du på remisser, information om nya
regler, avgifter och seminarier som rör flygskolor.

Certifikat och utbildning - FSTD

I kategorin FSTD prenumererar du på information för operatörer av utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD).

Certifikat och utbildning – kabinpersonal

I kategorin Kabinpersonal prenumererar du på remisser, information om nya regler, avgifter och seminarier som rör utbildningsorganisationer för kabinpersonal samt därtill kopplade certifikat och behörigheter.

Certifikat och utbildning – kontrollanter

I kategorin Kontrollanter prenumererar du på remisser, information om nya regler, avgifter och seminarier som rör kontrollanter verkande inom civil luftfart samt därtill kopplade certifikat och behörigheter.

Certifikat och utbildning - flygteknisk underhållspersonal och utbildning

Information till flygteknisk underhållspersonal som har eller vill ansöka om ett certifikat enligt Del-66. Informationen riktar sig också till de flygtekniska utbildningsorganisationer som har eller vill ansöka om ett tillstånd enligt Del-147.

Drönare

I kategorin Drönare prenumererar du på remisser, information om nya regler, pågående regelarbete, avgifter, seminarier och på meddelanden från Transportstyrelsens luftfartsavdelning  som rör drönare (radiostyrd helikopter och multikopter, modellflyg, UAS, RPAS)

Flygcertifikat (PEL/FSTD)

I kategorin Flygcertifikat prenumererar du på remisser, information om nya regler, avgifter och seminarier och på MFL som rör flygcertifikat och medicinska krav för piloter, flygledare och AFIS-personal. Här ingår också flygutbildning för piloter.

Flygoperativt (OPS)

I kategorin Flygoperativt prenumererar du på remisser, information om nya regler, avgifter, seminarier och på MFL som rör olika typer av flygverksamhet. Det kan till exempel vara privatflygning med flygplan, ballonger eller skärmflygning. I den här kategorin publiceras exempelvis också information om farligt gods, tankning och radioutrustning. Även kommersiell flygning ingår i den här kategorin.

Flygplatser (AGA)

I kategorin Flygplatser prenumererar du på remisser, information om nya regler, avgifter, seminarier och på MFL som rör flygplatser.

Flygtrafiktjänst (ANS)

I kategorin Flygtrafiktjänst prenumererar du på remisser, information om nya regler, avgifter, seminarier och på MFL som rör flygtrafiktjänst. Även utbildning av flygledare och AFIS-personal ingår i den här kategorin.

Luftfartens miljöfrågor

I kategorin Luftfartens miljöfrågor prenumererar du på information angående Transportstyrelsens arbete, så väl nationellt som internationellt, för att minska flygets miljöpåverkan.

Luftfartygsregistret (LFR)

I kategorin Luftfartygsregistret prenumererar du på information om regler, avgifter och MFL som rör registrering av luftfartyg. Även information om inskrivning av rättigheter i luftfartyg och dödande av förkommen luftfartygsinteckningshandling ingår i den här kategorin.

Luftfartsskydd (SEC)

I kategorin Luftfartsskydd prenumererar du på remisser, information om nya regler, avgifter, seminarier och på MFL som rör luftfartsskyddet.

Luftvärdighet (AIR)

I kategorin Luftvärdighet prenumererar du på remisser, information om nya regler, pågående regelarbete, avgifter, seminarier och på MFL som rör bl.a. import, certifiering och underhåll av luftfartyg. Även teknikercertifikat och utbildning av flygtekniker ingår i den här kategorin.