Kategorier av information alla trafikslag

Här hittar du en beskrivning av de kategorier av information du kan prenumerera på som är gemensamma för alla trafikslag.

NIS-direktivet - systematisk informationssäkerhet

I kategorin "NIS-direktivet – systematisk informationssäkerhet" prenumererar du på remisser, information om nya regler och seminarier som rör NIS direktivet.

Marknadsövervakning

I kategorin "Marknadsövervakning" prenumererar du på analyser om och kartläggningar av marknader inom sjöfart, luftfart, järnväg och väg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!