Behörighetskod och registreringsnummer

Några av våra e-tjänster inom vägtrafik kräver att du legitimerar dig med behörighetskod och registreringsnummer.

Vad är en behörighetskod?

Behörighetskoden finns på ditt registreringsbevis. Du hittar behörighetskoden på del 1 enligt bilden. 
 
Behörighetskod på registreringsbeviset, foto

Behörighetskoden på registreringsbeviset är inringad med rött på denna bild.

Med hjälp av din behörighetskod och ditt registreringsnummer kan du