Att tänka på när du använder våra e-tjänster

Alla våra e-tjänster är uppbyggda på liknande sett för att du som besökare lättare ska kunna känna igen dig. Här kan du läsa om några saker som kan vara bra för dig att känna till.

Tid i tjänsten, s.k. sessionstid

Av säkerhetsskäl har du som regel 20 minuter på dig att utföra varje steg i tjänsten. En varning kommer att komma upp en stund innan din tid börjar ta slut för att du ska få chans att skapa dig mer tid. Om du missar varningen kommer du automatiskt att slussas ut från tjänsten efter någon minut.

I vissa tjänster är sessionstiden en annan än 20 minuter och i dessa fall anges det i tjänstens första steg.

Navigera med tjänstens egna knappar

Om det är flera steg i den e-tjänst som du använder bör du inte använda webbläsarens egna framåt- och bakåtknappar för att ta dig mellan de olika stegen. Skulle du göra det är risken stor att information som du matat in i tjänsten går förlorad. Istället ska du använda dig av tjänstens egna knappar för att ta dig framåt eller bakåt i tjänsten.

Obligatoriska och valfria uppgifter

Standard i våra tjänster är att alla fält är obligatoriska att fylla i om inte anges de som valfria genom att ordet (valfritt) skrivs ut vid det aktuella fältet.

Fungerar inte tjänsten som den ska?

Våra e-tjänster är utvecklade och testade för att fungera i Internet Explorer 7. Sitter du på en annan webbläsare än den kan vi inte garantera att allt fungerar som det borde. Ett arbete pågår dock för att göra tjänsterna användbara även i andra webbläsare.