Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra processer och arbetssätt. Det krävs också eftersom våra årliga anslag inte utökas i samma takt som priser och löner. Vi inser att vi kan bli bättre på att beskriva hur vi effektiviserar och tar med oss synpunkten inför kommande konsekvensbeskrivningar.

Sedan är det så att vi har tagit ut alltför låga avgifter inom vissa områden, vilket gör att intäkterna inte täcker våra kostnader, trots de effektiviseringar vi har genomfört. Då behöver vi höja avgifterna för att nå balans mellan intäkter och kostnader.

Eftersom höjda avgifter inte innebär att Transportstyrelsen får mer pengar till verksamheten, finns det inget sådant bakomliggande motiv bakom de avgiftsjusteringar vi gör.