Föreskrifter som reglerar avgifter har inte samma krav på konsekvensanalyser som andra föreskrifter som remitteras. När det gäller avgifter så genomför vi istället samråd med Ekonomistyrningsverket för att säkerställa ett korrekt avgiftsuttag.

Transportstyrelsen beskriver på ett övergripande sätt vilka förändringar som görs av avgifterna, varför förändringen görs och vilka som berörs.

Vi förstår att våra beskrivningar inte i upplevs att i tillräckligt hög grad behandla konsekvenser för företagens konkurrenskraft och hur det kan leda till förflyttning mellan trafikslag. Vi ser kontinuerligt över vår process och tar med oss synpunkten till vårt framtida arbete.