Kollektivtrafik

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen utför tillsyn enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Avgift för tillsyn ska betalas av regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner eller kollektivtrafikföretag.

Tillsynsavgifter för kollektivtrafik

Typ av tillsyn Avgift
Tillsyn enligt lagen om kollektivtrafik för regional kollektivtrafikmyndighet Årlig avgift 25 000 kr
Tillsyn enligt lagen om kollektivtrafik för en kommun som inte är regional kollektivtrafikmyndighet eller ett kollektivtrafikföretag Löpande timtaxa:
1 700 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!