Avgifter för tillstånds- och andra prövningar

Transportstyrelsen tar ut avgifter för att behandla ansökningar för tillstånd och andra prövningar.

För ansökningsavgifter gäller bestämmelserna i tillämpliga delar 11-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

Transportstyrelsen tar ut avgifter för:

  • fordon och mobila maskiner
  • fordonsregistrering
  • förarutbildning och förarprövning
  • körkort
  • yrkestrafik
  • vägtrafik
  • kollektivtrafik.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!