Flygplatsstatistik

Transportstyrelsens statistik omfattar alla svenska flygplatser där det bedrivs linjefart och/eller chartertrafik - statliga, kommunala och privata.

Den redovisningsprincip som Transportstyrelsen följer är att redovisa antal passagerare, start/landning etc. till/från nästkommande eller närmast föregående destination som inte nödvändigtvis är densamma som slutdestinationen.

Det innebär att en linje som startar på en inrikes flygplats och vars slutdestination är en utrikes flygplats, men som mellanlandar på en inrikes flygplats (för att ta ombord nya passagerare) redovisas som en inrikes flygning, och passagerarna redovisas således som inrikes passagerare.

Vi kan inte redovisa några siffror för frakt på de 10 statliga flygplatserna för 2019 eftersom Swedavia hade fel i sitt rapporteringssystem. Detta gör att uppgifterna för dessa flygplatser samt uppgifter på totalnivå för riket inte kan redovisas.

Preliminära uppgifter för passagerare, landningar, frakt och post till och med april 2024.

Per flygplats Landningar Passagerare Frakt Post
Summa samtliga flygplatser Landningar Passagerare Frakt Post
Per flygplats Landningar Passagerare Frakt Post
Summa samtliga flygplatser Landningar Passagerare Frakt Post
Per flygplats Landningar Passagerare Frakt Post
Summa samtliga flygplatser Landningar Passagerare Frakt Post
Per flygplats Landningar  Passagerare  Frakt  Post 
Summa samtliga flygplatser Landningar  Passagerare  Frakt  Post 
Per flygplats Landningar Passagerare Frakt Post
Summa samtliga flygplatser Landningar Passagerare Frakt Post
Per flygplats Landningar Passagerare Frakt Post
Summa samtliga flygplatser Landningar Passagerare Frakt Post
Per flygplats Landningar Passagerare Frakt Post
Summa samtliga flygplatser Landningar Passagerare Frakt Post
Per flygplats  Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Summan av samtliga flygplatser  Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Per flygplats  Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Summan av samtliga flygplatser  Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Per flygplats  Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Summan av samtliga flygplatser  Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Per flygplats

Landningar

Passagerare

Frakt

Post 

Summan av samtliga
flygplatser

Landningar

Passagerare

Frakt

Post

Per flygplats

Landningar

Passagerare

Frakt

Post

 

Summan av samtliga
flygplatser

Landningar

Passagerare

Frakt

Post

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser 

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

 Excel-fil

Per flygplats

Excel-fil

Per flygplats

Excel-fil

Per flygplats

Excel-fil

Per flygplats

Excel-fil

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

 

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil 

Excel-fil

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Vi beklagar att vi p g a systemproblem endast har publicerat statistik för 2005 för de icke statliga flygplatserna. För statistik på de statliga flygplatserna för 2005 hänvisar vi till Swedavia. Statistiken för nedanstående flygplatser omfattar antal passagerare, landningar, frakt och post (pdf-filer).

Kontaktpersoner flygplatsstatistik

Anders Johansson 

Håkan Brobeck

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!