2017

Preliminär statistik för svenska trafikflygplatser - statliga, kommunala och privata.  I filerna visas antal passagerare, landningar, frakt och post till och med december 2017.

Den redovisningsprincip som Transportstyrelsen följer är att redovisa antal passagerare, start/landning etc. till/från nästkommande eller närmast föregående destination som inte nödvändigtvis är densamma som slutdestinationen.

Det innebär att en linje som startar på en inrikes flygplats och vars slutdestination är en utrikes flygplats, men som mellanlandar på en inrikes flygplats (för att ta ombord nya passagerare) redovisas som en inrikes flygning, och passagerarna redovisas således som inrikes passagerare.   

Per flygplats   Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Summan av samtliga
flygplatser
 Landningar  Passagerare  Frakt  Post

Kontaktpersoner flygplatsstatistik

Anders Johansson 

Håkan Brobeck

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!