Trafikstatistik svenska flygplatser 2015

Preliminär statistik för svenska trafikflygplatser - statliga, kommunala och privata.  I filerna visas antal passagerare, landningar, frakt och post för 2015.

Per flygplats   Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Summan av samtliga
flygplatser
 Landningar  Passagerare  Frakt  Post

Kontaktpersoner flygplatsstatistik

Anders Johansson 

Håkan Brobeck

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!